Ana Sayfa

Genel Bilgiler

Düzenleme Kurulu

Sempozyum Programı

Konu Başlıkları

Özet Yazım Kuralları

Katılım

iletişim ve Ulaşım

Ana Sayfa

İnsanı, toplumları, kültürleri anlamaya ve anlatmaya çalışan Antropoloji, insanların yaşadığı çevre ve yarattığı kültürden nasıl etkilendiklerini bütüncü yaklaşımla çözmeye çalışan bir bilimdir. İnsanın uyarlanma süreçlerinin anlaşılmasını hedef edinen Biyolojik Antropoloji bilim alanının çağdaş bakış açısıyla, Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi, ortaklaşa Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu’nu düzenlemektedir. 1996 yılından beri farklı zaman aralıklarında bir araya geldiğimiz Ulusal Biyolojik Antropoloji Sempozyumu’nun altıncısına bu yıl Hacettepe Üniversitesi ev sahipliği yapacaktır.

İskelet biyolojisi, insan evrimi, paleopatoloji, dental antropoloji, demografi, büyüme ve gelişme, insan genetiği, beslenme, moleküler antropoloji, eski insan toplumları, gömü gelenekleri ve biyolojik antropolojinin çalışma kapsamına giren diğer birçok konuda güncel tartışmaların ele alınacağı sempozyumumuza katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Sempozyum Düzenleme Kurulu adına,
Prof. Dr. Yılmaz Selim Erdal   Prof. Dr. Erksin Güleç